ZAKRES USŁUG

Świadczymy usługi z zakresu przygotowania terenu pod inwestycje.

koparka gasienicowa

– WYCINANIE DRZEW (arborystycznie, z podnośnika, klasycznie)

– TRZEBIEŻ LASU

– KARCZOWANIE LASU

– KARCZOWANIE TERENÓW ZIELONYCH

– KARCZOWANIE ZAROŚLI, SAMOSIEJEK

– FREZOWANIE PNI

– WYRYWANIE PNI

– MIELENIE PNI

– MIELENIE GAŁĘZI

– WYWÓZ ODPADÓW ZIELONYCH

Usługi dodatkowe

– PORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH

– SPRZĄTANIE TERENU

– ZABEZPIECZANIE KONARÓW NA CZAS BUDOWY