Rekultywacja terenu Kraków Małopolska

Oferujemy kompleksową rekultywację terenów zielonych, rolnych oraz leśnych.

koparka gasienicowa

Rekultywacją terenu rozumie się poprzez przywrócenie lub nadanie nowych wartości użytkowych gruntu np:

– ukształtowanie rzeźby terenu,
– poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych,
– odtwarzanie gleby metodami technicznymi i biologicznymi
– uregulowanie stosunków wodnych, które obejmuje rekultywację techniczną i biologiczną.

Rekultywację można podzielić na poszczególne procesy:

1) Techniczną – polegającą na ukształtowaniu rzeźby terenu,
2) Biologiczną – polegającą na ukształtowaniu biologicznie czynnej powierzchni (gleby) i szaty roślinnej,
3) Chemiczną – polegającą na oczyszczeniu gruntu (gleby), korekcie odczynu środowiska, odtworzeniu lub zwiększeniu żyzności gleby (zawartości próchnicy i składników pokarmowych).